Tag Archives: Facebook

“The Social Network”


Cập nhật thông tin hơi chậm. Quả cầu vàng 68 đã trao được 2 tuần rồi (16/01/2011), “The Social Network” cũng đã rửa xong giải rồi, phim cũng đã trình làng rồi mà giờ này mình mới được xem . … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chia sẻ kiến thức | Thẻ | 11 phản hồi